profil spoločnostikontaktregistráciaprihlásenie
 
 
  počet položiek:  0
  suma:  0 €
>>  UZAVRIEŤ OBJEDNÁVKU
VZDELÁVANIE
vzdelávanie manažmentu
školenie zo zákona
špecializované školenia
poradenstvo
BTS - TPO
revízie VTZ
PRIHLÁŠKY
motorové dopravné vozíky
508/2009 Z.z. elektrotechnik
stavebné stroje
obsluha ZZ
obsluha TZ a PZ
prihláška všeobecná
VTZ
obsluha ručných mot. píl
Ceny sú bez DPH.

Copyright © 2008, Uniprotech.
Programming: BITnet, webdesign pavlus
 

Spoločnosť Du.I.B.P. je slovenská vzdelávacia a poradenská spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2005 a svojim partnerom ponúka to najlepšie zo vzdelávacích aktivít.

 • Bezpečnosť práce a ustanovené pracovné podmienky
 • Spracovanie dokumentácie z oblastí:
  • BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
  • OPP (ochrana pred požiarmi)
  • PZS ( pracovná zdravotná služba)
 • Spracovanie analýzy ohrození podľa profesií
 • Spracovanie systému prideľovania OOPP podľa analýzy ohrození
 • Vykonávanie kontroly pracovísk a stavenísk
 • Spracovanie systému značenia pracovísk
 • Poradenstvo na úseku BOZP, OPP, PZS
 • Vykonávanie koordinátora bezpečnosti práce na stavenisku
 • Príprava pre budúce zamestnanie.
 • Odborná príprava potrebná pre vydanie dokladu na obsluhu technických zariadení:
 • Motorové dopravné vozíky, stavebné stroje Vyhradené technické zariadenia – plynové, tlakové, zdvíhacie, elektrické
 • Odborná príprava vodičov motorových dopravných vozidiel, vrátane KKV
 • Odborná príprava pracovníkov vykonávajúcich práce vo výškach a montáž demontáž lešení
 • Odborná príprava pre udržanie odbornej spôsobilosti pre obsluhu určených zariadení
 • Revízie - odborné prehliadky a skúšky VTZ – plynových, tlakových, zdvíhacích, elektrických
 • Kontrola – technická prehliadka motorových dopravných vozíkov
 • Revízia LPG pohonu motorových dopravných vozíkov
 • Predaj bezpečnostného značenia
 • Predaj tlačovín (napr.Denník zdvíhacích zariadení...)
 • Kopírovacie práce
 • Obchodná činnosť

Pre stálych zákazníkov a väčšie skupiny poskytujeme vernostné a množstvenné zľavy.